Facebook  

logo1.png

hokksund bybilde 980.jpgAmbulansehelikopter 980 brann eiker næringspark 980.jpg

Våre fotoregler

Skrevet onsdag 04. april 2012 av Roy Hansen


Regler for bruk av bilder m.m.

1. Alle fotografier og tegninger levert fra oss, forbeholder vi oss eneretten til.

2. Dette gjelder selv om fotografiene er tatt på bestilling fra en kunde.

3. Dersom en kunde ønsker å overta eneretten til bilder, må dette avtales særskilt og ekstra honorar avtales.

4. Uansett bruksform og eierforhold, skal Roy’s Pressetjeneste krediteres bildet i den publikasjon det står gjengitt. Er fotografens navn oppgitt, skal denne krediteres i tillegg til Roy’s Pressetjeneste.

5. Manipulering av bilder er ikke tillatt, uten etter særskilt avtale med oss.

6. Roy’s Pressetjeneste garanterer på sin side en forsvarlig arkivering av alle bilder, fotografier og tegninger. Dette for at kunden til enhver tid skal kunne bestille nye kopier eller bruke originalen flere ganger.

7. Dersom det er bilder av bestemte personer, kan ikke dette offentliggjøres uten personens samtykke. Er det bilder av nyhetsmessig interesse, bilder tatt på offentlige møter og steder, eller at det har allmenn og aktuell interesse, kan bildet likevel offentliggjøres uten at samtykke er innhentet, eller at det ikke har vært mulig å få tak i personen i løpet av rimelig tid.

8. Alle bilder og tegninger leveres fra Roy’s Pressetjeneste med bruksrett for kun ett innrykk. Ønskes flere innrykk, må dette avtales særskilt og honoreres deretter.

9. Det er ikke tillatt å stille ut, vise frem eller på annen måte offentliggjøre våre bilder uten samtykke og vederlag.

10. Roy’s Pressetjeneste forbeholder seg retten til fritt å selge fotografier til andre enn den bildet eller tegningen er laget for, dersom det ikke foreligger særlige konkurransemessige hensyn som taler mot en slikt salg.

11. Bilder som er sendt ut i forbindelse med pressemeldinger kan brukes vederlagsfritt i den sammenheng bildene er frigitt. Dersom det er ønskelig å bruke bildet i andre sammenheng, må det betales ordinært honorar. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

Husk at bilder er beskyttet av åndsverksloven og lov om opphavsrettRoy´s Pressetjeneste
Postboks 275
3301 Hokksund
Tlf: 32 75 46 25
Mobil: 926 38 682
E-post: roy@pressetjeneste.no

 

Nettsted utviklet av InBusiness AS